Vi värnar om din personliga integritet. Här kan du läsa om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, varför vi gör det och vilka rättigheter du har.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter

Marks hundhälsa med organisationsnummer: 011110-0087 är personuppgiftsansvarig, vilket betyder att vi har det fulla ansvaret hur dina personuppgifter hanteras och att det sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
Kontakt
Telefon: 0764157115
Epost: Info@markshundhalsa.se
Adress: Backa Gata 17, 51142 Kinnahult

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Namn, telefonnummer samt e-postadress.

Hur samlar vi in personuppgifter?

Personuppgifter samlas in genom att du lämnar dessa vid kontakt med oss via kontaktformulär på hemsidan.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Personuppgifter sparas i högst ett (1) år efter avslutad kundrelation.

Vilken rättslig grund har vi för hanteringen av personuppgifter?

Följande rättsliga grunder finns för hanteringen av personuppgifter:

Med stöd i lämnat samtycke vid kontakt via formulär.

Analysverktyg

Ickepersonliga uppgifter för analys av webbplatsanvändning lämnas ut till Google, genom Google Tag Manager, Google Analytics och Google Search Console.

Dina rättigheter

Som kund har du alltid rätt till ett registerutdrag samt att begära borttagning ur våra register. Meddela oss också om du behöver ändra eller rätta några personuppgifter som finns sparat om dig, som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Har du invändningar kring vår hantering av dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

Godkännande av integritetspolicy

I och med det att du godkänner cookies så godkänner du vår hantering av dina personuppgifter.

Säkerhet

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till dina personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Ändring av integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.